فراموش کردم
رتبه کلی: 203


درباره من
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمدرضاشفاف (masih222 )    

شباهتهای زن صیغه ای با زن زناکار

منبع : http://sighesighe.blogfa.com/
درج شده در تاریخ ۹۰/۰۶/۲۸ ساعت 19:03 بازدید کل: 16152 بازدید امروز: 6 0 می‌پسندم  
 

به نام اهورا مزدای پاک

من برای شما  مطلبی درباره  دلایل رد صیغه رو میزارم و بعد شباهتهاش رو با زنا

درباره صیغه بین اهل حوزه اختلاف است. شیعه حلال و سنی حرام می داند. نویسنده این مطلب از طریق عقل ثابت می کند صیغه

حرام بوده و زناست. اینجا از قرآن ثابت نمی کنم به دو علت: 1. به درازا می کشد ، 2. نوشته ، وجدانی ( عقلی ) است نه فقهی که

ویژه افرادی است که وجدان دارند و با عقل حق را می یابند نه با احساس! اما اگر کسی خواست برایش با قرآن هم ثابت می کنم

اما در نوشته ای دیگر. ابتدا تعریف صیغة: صیغه یعنی اینکه فردی ناموس فردی دیگر را برای مدتی موقت حتی پنج دقیقه! به

نکاح در می آورد و بعد رها می سازد مانند دستمال کاغذی. به عبارتی اگر بخواهیم از صنعت تشبیه استفاده کنیم می توان گفت

صیغه شده مانند دستمال کاغذی و صیغه کننده مانند استفاده کننده است که بعد از اینکه کارش را انجام داد به زباله دان می اندازد ،

زیرا دیگر کسی نیست که از آن دستمال استفاده شده ، استفاده کند مگر اینکه فردی بسیار بدبخت و کثیف باشد. اینجا وجه شبه بین

این فرد و فرد صیغه کننده بعدی این است که این فرد هم مانند آن استفاده کننده از شدت شهوت و پلیدی درون ، حاضر است

دستمالی شده فردی دیگر را استفاده کند. اینک از صیغه کننده چند پرسش دارم: آیا حاضری مادرت ، خواهرت و دخترت صیغه

مردان شهوتران شوند؟ آیا دوست داری یک مرد از آنها برای مدتی لذت ببرد و بعد که آمیزش کرد و کام گرفت رها سازد؟ شاید

مردی دیگر آید و از خواهرت کام خواهد!!! اگر بفهمی پسران محله ناموست را صیغه کرده اند چه حالی به تو دست می دهد؟ آیا

رویت می شود بیرون روی و در چشمانشان نگاه کنی؟ به تو چه حالی دست می دهد اگر بدانی درباره بدن ناموست ، درباره قابلیتها

و ویژگیهای جسمی اش که چگونه کام می دهد در کوچه و مجالس سخن می گویند؟ خوشت می آید؟ دوست داری؟ می پسندی؟

وقتی در خیابان خواهرت را ، مادر بیوه ات را با مردی ببینی که دستش را در دست گرفته و دارد با شهوت بر صورتش می نگرد و

به او بگویی چه می کنی و او بگوید: صیغه اش شده ام ، به تو چه حالی دست می دهد؟ اگر خواهر یا مادرت از این مرد حامله

شود چه می کنی؟ با افتخار می گویی: خواهرم صیغه بود و حامله شد؟ آیا برای تولدش جشن می گیری و فامیل را خبر می کنی؟

اگر من مادر و خواهرت ر ا صیغه و سپس حامله کنم آیا از من خوشت می آید و نسبت به من تنفر پیدا نخواهی کرد؟ برای صیغه

شدن ناموست مجلس می گیری و مردم را آگاه می سازی یا برعکس ، پنهان می کنی و می پوشانی؟ اگر حلال است چرا خجالت؟

چرا اندوه؟ چرا ننگ؟ چرا پنهان کاری و سرافکندگی؟ پس ناموس دیگران را ناموس خود بدان که یادآور این جمله است: برای

دیگران آنچه را بپسند که برای خود می پسندی. ضرب المثلی است که می گوید: « یک سوزن به خودت بزن ، یک جوالدوز به

دیگران » . صیغه عملی است که عقل و وجدان بد می دانند و هر فردی در درونش از آن بدش می آید زیرا امری است فطری که

سرشت بشر بر نفرت از آن نهاده شده گرچه ظاهرا اقرار نمی نماید. آری فطرت سلیم از صیغه بدش آمده و آن را نمی پسندد. چرا

می گوییم: صیغه ای؟! به لحن بیان دقت کنید: صیغه ای! دقیقا مانند اینکه می گوییم: جنده یا فاحشه. یعنی وقتی می گوییم: فلانی

صیغه ای است گویا داریم می گوییم فلانی فاحشه است و زنی غیر از زنان دیگر می باشد و با آنها فرق دارد؛ با لحنی خاص

( تمسخرآمیز و طعنه ای ) می گوییم. اصلا چرا این عملش را به زبان می آوریم و چرا نمی گوییم: فلانی نمازخوان است یا یکی از

ویژگیهای دیگرش را نمی گوییم؟ با بیانی زشت گفته می شود: صیغه ای است؛ وقتی گفته می شود: زن صیغه ای ، گویا گفته

شده: زن فاحشه! مردم نسبت به او دید دیگری دارند و با چشمی غیر از چشمی که به زنان غیر صیغه ای دارند می نگرند. این

چگونه ازدواجی است؟ موقت! یعنی چه؟ واقعا مسخره و خنده دار است! پس با زنا چه فرقی دارد و چرا فرد برود و زنا کند؟ با

صیغه که دیگر زنا معنا نمی یابد!!! مگر بیمار روانی است که زنا کند؟ و مگر الله بیهوده از زنا نهی نموده؟ وقتی صیغه هست فرد

زناکار از مجازات فرار می کند زیرا اگر گیر بیفتد می گوید صیغه کرده ام!!! بنابراین صیغه عامل گستاخی افراد و وسیله نجات

زناکار از مجازات است. اینک برخی فرقهای صیغه با ازدواج ( اسلامی ) و شباهتهایش با زنا از لحاظ دینی ( قانونی ) و اجتماعی

( عرفی ) : 1. در ازدواج ، فرد خوشحال است که ناموسش به خانه بخت رفته و حتی مجلس می گیرد اما در صیغه و زنا پنهان کرده

و ننگ می داند ، 2. در ازدواج ، بچه پدر دارد و به نام او شده ، در شناسنامه زوجین ثبت می شود اما در صیغه و زنا بچه بی پدر

بوده! و نامش در شناسنامه پدر نیست ، 3. در ازدواج طلاق وجود دارد اما در زنا و صیغه وجود ندارد بلکه مدت دارد ، 4. در

ازدواج زن نفقه ( خرجی ) دارد و حقش می باشد اما در زنا و صیغه زن خرجی نداشته و حقش نمی باشد ، 5. در ازدواج بچه از پدر

ارث می برد اما در صیغه و زنا نمی برد ، 6. در ازدواج زوجین از هم ارث می برند اما در زنا و صیغه نمی برند ، 7. در ازدواج

هدف بقای نسل و ایجاد زندگی مشترک است اما در صیغه و زنا چنین اهدافی وجود ندارد ، 8. در ازدواج زن آبستن حق خرجی

دارد اما در صیغه و زنا چنین حقی ندارد. اما شباهتهای صیغه و زنا: 1. هشت مورد بالا ، 2. در صیغه دو طرف برای مدتی با هم

هستند و بعد یکدیگر را رها می کنند ، در زنا هم مدتی با هم هستند و بعد رها می کنند ، 3. در صیغه زن در عوض کامی که می دهد

مقداری پول می گیرد در زنا هم زن در عوض کامی که می دهد مقداری پول می گیرد ، 4. در صیغه زن مشهور می شود و مردان

برای تلذذ او را استخدام می کنند در زنا نیز چنین زنی مشهور گشته و مردان او را استخدام می نمایند. شاید کسی بگوید: دارند

ارث بردن و ثبت نام بچه در شناسنامه را قانونی می کنند. می گویم: چرا از اول نکردند؟ اگر ازدواج است باید از ابتدا می بود

مانند ازدواج که از ابتدا ارث و ثبت نام در آن بوده. صیغه زیانهای زیادی داشته و آسیبهای فراوانی به فرد و جامعه وارد می

سازد که با تفکر خود می فهمی.چرا جلوی نفست را نمی گیری؟ آیا الله این قدر ارزش ندارد که برای خشنودی اش جلوی شهوت را بگیری؟ یعنی شهوت از الله مهمتر است؟!

پناه به الله. بدان توجیه همیشه هست و شیطان در این راه به تو کمک خواهد نمود. توجیه میخی است که در هر سنگی فرو می

رود ، پس مواظب باش در سنگ ایمانت فرو نرود. به این آیات پروردگارت توجه نموده ، خوب دقت کن: پس آنگاه كه آن هنگامه

بزرگ در رسد/ [آن‌] روز است كه انسان آنچه را كه در پى آن كوشيده است به ياد آورد/ و جهنم براى هر كه بيند آشكار گردد/ پس

اما هر كه طغيان كرد/ و زندگى دنيا را برگزيد/ پس یقینا جايگاه او همان آتش است/ و اما كسى كه از ايستادن در برابر

پروردگارش هراسيد و نفس خود را از هوس باز داشت/ پس یقینا جايگاه او همان بهشت است ، آيا آن كس كه هواى [نفس‌] خود

را اله خويش گرفته است ديدى؟ آيا پس تو بر او وکیل هستی؟ ، اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد از شكيبايى و نماز يارى جوييد یقینا

الله با شكيبايان است. امیدوارم عفت پیش گرفته و از این عمل زشت و پست نجات یابی. پیشنهاد می کنم اگر نمی توانید به قرآن

عامل باشید ، نزد پزشک رفته و به تشخیص او از داروهای کاهش میل جنسی استفاده کنید.

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش مطلب: تاریخ آخرین ویرایش: ۹۰/۰۶/۲۹ - ۱۷:۳۵

1
2
3
1 2 3


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
پنل ارسال اس ام اس-ارسال پیامک-بانک اطلاعات مشاغل و اصناف چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات ^_^دل تنگی ^_^ 93/7/28 اعلام نتایج آزمون استخدامی راه آهن ( چاپ محسن ) فروش رینگ ولاستیک اسپرت به سر شوق رهایی نیست یادگاری سید سخن استاد شهریار (رحمة الله علیه )به سید سیاست و رهبری معظم انقلاب سید علی (دامت برکاته) امام زمان (عج) رو دوست داری؟ صنایع تولیدی درب و پنجره آلومینیوم دوجداره بدون میلگرد سیلور افتتاح باشگاه جدید برای آقایان و بانوان در میدان آزادی میانه+عکس
کاربران آنلاین (157)
amir hossein (خال اوغلی ) النا امیری lll ... DaeD HaErT ... lll *مهاجر* *ترنم* آوای تنهایی چاپ پارسا (برادران مرادی) ماشاالله شمس الدینی روشا70 محراب زمان یوردوم.آذربایجان 3tareh elhami__-_____--____ مهربان... حمید22 پسرتنها68 علیرضا- قره داغی lOllipOp)( سینا زمیس sa-khodaei از همه دلگیرم موبایل به روز عکاسی رخ آرگ واپن قائم حمید ایراندوست. میترارضایی ملوان.زبل زهرا01 خیلی دور000خیلی نزدیک نوید.حیدری گوزل ایرانم سعید .عراقی I-IƏIVIeD حسنا ازاد علی شیرزاده Xx_____________AMIN____________Xx ماکه قراره پروانه بشیم بذا دنیا هی پیله کنه شمع رو به باد کافی نت دانشجو P__A__N__I__Z مشاورین املاک میانه معصومه رجبی *امیر* *خوش مرام* _____ REZA خونه باغ رضا سوداتنها اینترنت پارس وی ___IVIeNtaL___ امین مطلبی رینکا شیکا رین محجبه باش حتی در دنیای مجازی گروه کوهنوردی قافلانتی Mind onllyy امیر زدزد علیرضااسدی »» Beh_AfariN «« فراز جباری سهیل راد کهکشانی کافی نت صفرویک مهدی براتی امین داودی ترانه کیمیا ساناز *میرزایی گیسومرادی. لوازم خانگی گلچین آراز گولی *-______LINDA________-* حسام حاجی باقری گلبرگ سیمین فر سربازامام زمان